biuro krajowe - informacja o osobach

Biuro Krajowe działa w Polsce od 2010r. i mieści się w Stryszawie - Siwcówce na Wzgórzu Miłosierdzia. Jest to również siedziba Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, która żyje i działa tutaj od 1992r. 

Dyrektorem Biura Krajowego jest o. Krzysztof Czerwionka CR. 

W biurze pracują: Agnieszka Durka jako wolontariusz oraz Magdalena Gibas jako pracownik Wzgórza Miłosierdzia.
Agnieszka zajmuje się całą logistyką SESA Polska i podejmuje kontakt z odpowiedzialnymi za poszczególne Szkoły Lokalne. Natomiast Magdalena zajmuje się finansami SESA, tj. rejestruje składki SL, realizuje zamówienia Szkół na potrzebne materiały.

Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od. 9:00 do 16:00.
Biuro krajowe jest w stałym kontakcie z Międzynarodowym Biurem Szkoły Świętego Andrzeja w Meksyku, dba o aktualizacje materiałów zgodnie z wprowadzanymi zmianami, organizuje seminaria krajowe we współpracy z Biurem Międzynarodowym.
Współpracuje również z ekipą krajową, która składa się z przedstawicieli różnych Szkół Lokalnych z całego kraju.

 

Ekipa Krajowa SESA Polska – 2018

L.P. Imię i Nazwisko Opis
1 o. Krzysztof Czerwionka CR

Dyrektor Biura Krajowego SESA Polska od roku 2010.

Prezbiter w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego (święcenia: 1987 r.).

Dyrektor Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”, (od 1989r.)

Założyciel i pasterz Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”; dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Marka.

Członek Zespołu ds. Nowe Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski. Papieski Misjonarz Miłosierdzia.

2 Marzena Pietroszek

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Administrator i pełnomocnik (zastępca przełożonego generalnego) SECIM.
3 ks. Przemysław Sawa

Prezbiter Diecezji Bielsko-Żywieckiej (święcenia w 2001 roku).

Założyciel i przełożony generalny Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Adiunkt w Zakładzie Teologii Dogmatycznej i Duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktor nauk teologicznych. Misjonarz miłosierdzia.

4 ks. Tomasz Matyjaszczyk

Prezbiter Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej (od 2005r).

Dyrektor i założyciel Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja w Żarach. Dyrektor diecezjalnego domu rekolekcyjnego w Żarach.

Prowadzi praktykę psychoterapii zgodną z wykształceniem podyplomowym.

5 ks. Piotr Wawrzynek

Prezbiter Archidiecezji Wrocławskiej (od 1995r);

Założyciel i pasterz katolickiej wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej „Dom na Skale” we Wrocławiu (od roku 2003) oraz dyrektor SE śś. Ap. Piotra i Pawła (od 2010 asystent kościelny katolickiego stowarzyszenia wiernych śś. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu).

Pracuje w parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu – Leśnicy.

6 ks. Dariusz Żyźniewski

Prezbiter Archidiecezji Gdańskiej (od 1991r)

Członek Gdańskiej SNE.

7 Janusz Kasperczyk

Szkoła Ewangelizacji Chrystusa Zmartwychwstałego w Katowicach. Lider wspólnoty.

8 Kasia Kasperczyk

Szkoła Ewangelizacji Chrystusa Zmartwychwstałego w Katowicach.

9 Dorota Pietrowicz

Szkoła Ewangelizacji św. Jakuba Młodszego w Lesznie.

Współzałożycielka SE św. Jakuba Młodszego w Lesznie i dyrektor Szkoły w latach 1999-2014.

Odpowiedzialna za formację SESA w szkole leszczyńskiej.
10 Dorota Górka

Szkoła Ewangelizacji św. Marka w Stryszawie. Jest koordynatorem Winnicy Bielsko-Biała.

Od 2014 roku odpowiedzialna za dzieło SNE we wspólnocie Galilea.
11 Teresa Szklarczyk

Szkoła Ewangelizacji św. Marka w Stryszawie. We wspólnocie Galilea (od 1992r.) pełni funkcję Asystenta Pasterza. 

W SE św. Marka zajmuje się posługą dla kobiet. W SESA zajmuje się formowaniem ekip szkół lokalnych.
12 Jolanta Zatorska

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jana w Toruniu.

Odpowiedzialna za biuro szkoły.