rada krajowa - informacja o osobach

Biuro Krajowe działa w Polsce od 2010r. i mieści się w Stryszawie - Siwcówce na Wzgórzu Miłosierdzia. Jest to również siedziba Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, która żyje i działa tutaj od 1992r. 

Dyrektorem Biura Krajowego jest o. Krzysztof Czerwionka CR. 

W biurze pracują: Agnieszka Durka jako wolontariusz oraz Magdalena Gibas jako pracownik Wzgórza Miłosierdzia.
Agnieszka zajmuje się całą logistyką SESA Polska i podejmuje kontakt z odpowiedzialnymi za poszczególne Szkoły Lokalne. Natomiast Magdalena zajmuje się finansami SESA, tj. rejestruje składki SL, realizuje zamówienia Szkół na potrzebne materiały.

Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od. 9:00 do 16:00.
Biuro krajowe jest w stałym kontakcie z Międzynarodowym Biurem Szkoły Świętego Andrzeja w Meksyku, dba o aktualizacje materiałów zgodnie z wprowadzanymi zmianami, organizuje seminaria krajowe we współpracy z Biurem Międzynarodowym.
Współpracuje również z ekipą krajową, która składa się z przedstawicieli różnych Szkół Lokalnych z całego kraju.