Szkoły lokalne

SZKOŁA LOKALNA ŚW. ANDRZEJA TO INACZEJ EKIPA LUB WSPÓLNOTA UCZNIÓW, KTÓRA DZIELI WSPÓLNĄ WIZJĘ i METODOLOGIĘ ORAZ REALIZUJE PROGRAM FORMACYJNY SESA.

Szkoła Lokalna (SL) ma tożsamość Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja, która  wyraża się w historii o pociągu, który jedzie do Florencji.
Jej misją jest przyprowadzać do Jezusa ,,Piotrów”, którzy będą służyć, głosić i kochać Jezusa bardziej i lepiej niż my sami. (J 1,41-42).
Znakiem jedności, zasadą udziału i podjęcia odpowiedzialności za program formacji SESA jest podpisanie umowy z Biurem Krajowym. W Polsce zrobiło to około 50 Szkół Ewangelizacji, które tworzą rodzinę Świętego Andrzeja.

WYKAZ SZKÓŁ WEDŁUG CERTYFIKACJI SZKÓŁ LOKALNYCH SESA 
„LOGISTYKI MIĘDZYNARODOWEJ” na 09.X.2018r.

szkoły lokalne

POZIOM ZAAWANSOWANY

WYMAGANIA
a. Zakłada i wspiera nowe Szkoły Ewangelizacji  i formuje nowe ekipy lokalne.
b. Wysyła do Biura Krajowego dane tych nowych szkół w celu ich rejestracji.
c. Żyje i uczy żyć pięcioma filarami Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja.

PRAWA
a. Ma prawo zostać zaproszona na Seminarium Międzynarodowe.
b. Jest zapisana w rejestrze danych Nowej Ewangelizacji Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji w Rzymie.
c. Dnia 30 listopada, w uroczystość Świętego Andrzeja otrzymuje od Biura Międzynarodowego metalową tablicę z logo.

SL poziomu zaawansowanego:

 1.  SE CYRYL I METODY - Bielsko-Biała
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4, Historia Zbawienia, Mojżesz, Błogosławieni, Paweł, Dynamis, 7 Młodych)

 2.  SNE JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO DIECEZJI GLIWICKIEJ
   (Nowe Życie, Emaus, Jan-brak dok., Jezus w 4, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł)

 3.  PALLOTYŃSKA SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI - Lublin
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł, 7 młodych)

 4.  SNE JANA UMIŁOWANEGO UCZNIA - Toruń
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł)

 5.  SNE ŚŚ. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA - Wrocław
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł)

 6.  SNE ŚW. MARKA – Stryszawa
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4, Historia Zbawienia, Mojżesz, Błogosławieni, Paweł, Apollos, Dynamis, 7 Młodych, Tetelestai)

POZIOM ŚREDNI

WYMAGANIA
a. Ukończyła pierwszy etap Programu Formacji.
b. Uczestniczyła w warsztacie Andrzej i Laboratorium Józef Barnaba.
c. Szkoła określa siebie, jako Szkołę Ewangelizacji Świętego Andrzeja, podając nazwę parafii, diecezji, zgromadzenia lub ruchu (nigdy nie podaje się kraju, miasta czy województwa).
d. Prowadziła jakiś kurs w innych środowiskach Kościoła w celu założenia nowych Szkół SESA; wysyła sprawozdanie do Biura Krajowego.
e. Zna i stosuje cały zestaw dokumentów wydanych przez Biuro Międzynarodowe: “Projekt Pastoralny, Pociąg do Florencji, Busolę”, itd... (www.evangelizacion.com/descargar.php).
f. Posiada kompetentnego Asystenta Kościelnego mianowanego przez odpowiednie władze.

PRAWA
a. Może używać logo Świętego Andrzeja z nazwą swojej Szkoły przekazane przez Biuro Krajowe.
b. Jest wpisana w rejestr Szkół w Biurze Krajowym i w Biurze Międzynarodowym.
c. Ekipa Lokalna otrzymuje metalowy znaczek z logo SESA.
d. Może uczestniczyć w Seminariach Krajowych.

SL poziomu średniego:

 1.  SNE ŚW. FILIPA NEREUSZA W ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4, Historia Zbawienia)

 2.  SE ZACHEUSZ - Cieszyn
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4, Historia Zbawienia, 7 Młodych)

 3.  SNE ŚW. TYMOTEUSZA - Gubin
   (Nowe Życie, Emaus, Historia Zbawienia, Paweł)

 4.  ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO - Leszno
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4, Historia Zbawienia, Mojżesz)

 5.  SNE CHRYSTUSA KRÓLA - Katowice
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł)

 6.  SNE ŚW. BARNABY - Poznań
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w  4, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł)

 7.  SNE ŚW. DOBREGO ŁOTRA - Radom
   (Nowe Życie, Emaus, Paweł) 

 8.  SE ŚW. ANDRZEJA - Żary
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł)

POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA
a. Istnieje przynajmniej jeden rok.
b. Przejęła trzy pierwsze Kursy Programu Formacji (Nowe Życie, Emaus i Jan).
c. Posiada stałą ekipę złożoną przynajmniej z ośmiu osób, w tym:
• dwóch głoszących,
• dyrektora Szkoły utrzymującego stały kontakt z Biurem Krajowym.
d. Stara się o rejestrację lub uznanie przez Biuro Krajowe, a jeśli takiego nie ma, to przez Biuro Międzynarodowe.
e. Prowadzi przynajmniej dwa kursy rocznie.
f. Angażuje się w życie Kościoła, parafii, diecezji, zgromadzenia zakonnego, itp.

PRAWA
a. Zgoda wydana przez Biuro Międzynarodowe lub Biuro Krajowe na używanie nazwy Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja.
b. Zgoda na używanie logo Świętego Andrzeja przygotowanego przez Biuro Krajowe.
c. Zgoda na używanie materiałów:  schematów, plakatów (banerów) i  rysunków.
d. Ekipa Lokalna otrzymuje krzyż z obrazu Maryi z Guadelupy, który określa ją, jako Ekipę SESA.

SL  poziomu podstawowego:

 1.  SNE ŚW. JÓZEFA DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 2.  KATOLICKIE STOWARZYSZENIE GDAŃSKIEJ SNE JEZUS ŻYJE
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4, Mojżesz, Paweł)

 3.  SNE ŚW. JANA PAWŁA II I ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY - Koszalin
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 4.  SNE SURSUM CORDA - Kraków
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 5.  SNE THEOFOROS - Łomża
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 6.  SNE ŚW. JACKA - Opole
   (Nowe Życie, Emaus)

 7.  SE IM. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO - Otwock
   (Emaus, Jan)

 8.  SNE PW. ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY DIECEZJI PŁOCKIEJ
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4)

 9.  SNE ŚW. JAKUBA APOSTOŁA ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4, Paweł)

 10.  WSPÓLNOTA EWANGELIZACJI RAFAEL - Ruda Śląska
   (Nowe Życie, Emaus)

 11.  WSPÓLNOTA I SNE JEZUSA MIŁOSIERNEGO - Rybnik
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 12.  SNE ŚW. PIOTRA - Tczew
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Historia Zbawienia, Paweł)

 13.  SNE ŚWIĘTEJ RODZINY - Ostrów Wielkopolski
   (Nowe Życie, Emaus)

 14.  SNE BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI - Warszawa Ochota
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 15.  ZAMOJSKA SE IM. BŁ. STANISŁAWA KOSTKI STAROWIEYSKIEGO
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

SL AD EXPERIMENTUM

Szkoły, które podpisały porozumienie z Biurem Krajowym SESA Polska, przejęły minimum jeden kurs programu formacji i są na początkowym etapie wzrostu.

 1.  SNE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO - Bełchatów
   (Nowe Życie, Emaus)

 2.  PARAFIALNA SNE ŚW. BARTŁOMIEJA - Berlin
   (Nowe Życie, Emaus)

 3.  SNE DIECEZJI BYDGOSKIEJ „WIERZĘ I JUŻ!”
   (Nowe Życie, Emaus)

 4.  SNE ŚW. JANA CHRZCICIELA - Częstochowa
   (Nowe Życie, Emaus)

 5.  SNE ŚW. KLEMENSA - Elbląg
   (Nowe Życie, Emaus)

 6.  FILIPIŃSKA SNE - Gostyń
   (Nowe Życie)

 7.  ŚW. JANA PAWŁA II - Inowrocław
   (Nowe Życie, Emaus)

 8.  Pallotyńska SNE GAUDETE - Kraków
   (Nowe Życie, Emaus)

 9.  LUBELSKA SZKOŁA EWANGELIZACJI "MIRIAM"
   (Nowe Życie, Emaus, Jan- w trakcie)

 10.  SNE WERBISTOWSKA - Nysa
   (Nowe Życie)

 11.  KATOLÍCKE SPOLOČENSTVO MARANA THA AKO SÚČASŤ/POBOČKA SNE SV. MARKA - Słowacja
   (Nowe Życie, Emaus)

 12.  SNE „PRZYJACIELE JEZUSA” - Sosnowiec
   (Nowe Życie)

 13.  SNE- Siedlce
   (Nowe Życie, Emaus)

 14.  SNE ŚW. JÓZEFA - Tarnów
   (Nowe Życie, Emaus)

 15.  SNE EMAUS - Olsztyn
   (Nowe Życie)

 16.  SE ŚW. ANDRZEJA - Czeski Cieszyn

 17.  SNE MATKI BOŻEJ SERDECZNEJ - Przedbórz

 18.  SE - Licheń Stary
   (Nowe Życie)

 19.  SE CYRYL I METODY - Manchester

SL ZAWIESZONE TYMCZASOWO

 1.  SNE MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ - Warszawa
   (Nowe życie, Emaus, Jan, Jezus w 4)

 2.  SNE PRZY PARAFII ŚW. HENRYKA - Sulęcin
   (Nowe Życie, Emaus)